Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

hw_Connect

Otwiera połączenie
Kategoria: Funkcje > PHP


Zorientowana obiektowo współpraca PHP z MySQL

Tworzenie obiektu PHP, w celu łatwiejszej do napisania współpracy skryptów serwera z bazą danych MySQL, z wykorzystaniem funkcji mysqli_connect(). Skrypt dokonuje większości operacji wewnątrz utworzonego obiektu instancji klasy.
Kategoria: Skrypty > PHP


Skrypt dla zoszczędzenia czasu przy pobieraniu wyników z bazy danych

Skrypt zaoszczędza czas oraz eliminuje dodawanie zbędnego kodu dla każdej operacji połączenia z bazą danych MySQL.
Kategoria: Skrypty > PHP


openlog

openlog() otwiera połączenie z systemem logów programu Użycie openlog() jest opcjonalne. Zostanie ona automatycznie wywołana przez syslog() jeśli będzie to konieczne, w takim przypadku indent będzie domyślnie ustawiony na FALSE
Kategoria: Funkcje > PHP


pfsockopen

Funkcja ta działa dokładnie tak samo, jak fsockopen() z tą różnicą, że połączenie nie jest zamykane po wykonaniu skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLSocket() [AS 2]

Klasa ActionScript, która tworzy połączenie komunikacyjne z serwerem przez XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


socket_connect

Inicjuje połączenie z gniazdem
Kategoria: Funkcje > PHP


socket_recvfrom

Otrzymuje dane z gniazda czy jest ono zorientowane na połączenie
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_connect

Ustanawia połączenie ze zdalnym serwerem SSH
Kategoria: Funkcje > PHP


PDF_add_locallink

Dodaje połączenie adnotacji dla bieżącej stronie [wycofany]
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors