Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Łączenie Metod - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda złancza super klasę oraz podklasę w jedną całość, kiedy obie klasy nie różnią się bardzo od siebie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Łączenie Zmiennych - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda łączy wiele wyrażeń warunkowych w jedną funkcje/metodę oraz przenosi całą sprawdzającą logikę do nowo powstałej metody.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Rozpad hierachi - metoda Refaktoryzacji

Podana metoda usuwa zduplikowane linie kodu z wyników instrukcji warunkowych oraz przenosi je poza instrukcjami warunkowymi.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Konsolidacja wyrażenia warunkowego - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy jedna z klas nie robi zbyt dużo użytecznej i różniącej się operacji od innej klasy.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Konsolidacja zduplikowanych fragmentów warunkowych - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zawartość metody jest mało skomplikowana i jej nazwa jest wprost proporcjonalna do tego co robi.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Łączenie Klas - metoda Refaktoryzacji

Wykonujemy tą metodę, gdy zawartość stworzona zmienna przetrzymuje np link do metody z innej klasy, jednak wykorzystujemy ją tylko raz lub sporadycznie.
Kategoria: Artykuły > Refaktoryzacja


Dynamiczne tworzenie nazw zmiennych w SMARTY

Artykuł opisuje jak wygenerować nazwe zmiennej, tak aby można było by się do niej odwołać np w pętli. (podany przykład scala dwie różne zmienne tak aby stworzyć jedną).
Kategoria: Kursy > Smarty


Sprawdzenie połączenia internetowego (network connection)

PhoneGap w swoim API zawiera następujący moduł: Connection.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Integracja jQuery z PhoneGap - połączenie dwóch framework'ów

Skrypt pokazuje jak łatwo zintegrować jQuery z naszą aplikacją mobilną.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Zamykanie aplikacji mobilnej

Aby zamknąć aplikację mobilną przez JavaScript wystarczy jedna linijka kod:
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors