Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Prosta ankieta AJAX i PHP przechowująca dane w pliku

Skrypt tworzy prostą ankietę z wykorzystaniem AJAX, wyniki ankiety przechowywane są w pliku tekstowym colors.txt
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


RSS BOX odczyt kanałów RSS - AJAX i PHP

Skrypt pobiera dane z kanału RSS i wyświetla je co określoną ilość czasu podaną w zmiennej.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Pobieranie zawartości pliku txt poprzez AJAX

Skrypt generuje losową liczbę zapisaną w zmiennej "liczba", która mieści się w przedziale większym niż -500, a mniejszym niż 500.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Konwersja znaków urlencode na polskie znaki

Klasa ContextMenuItem pozwala ci na utworzenie własnego wpisu do menu kontekstowego wyświetlanego w Flash Player'rze.
Kategoria: Skrypty > PHP


Generowanie liczby z określonego przedziału w ActionScript 3

Klasa Date pozwala na wydobycie wartości daty oraz czasu relatywnego do uniwersalnego czasu (UTC), bądź do relatywnych wartości z systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiony Fash Player.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa ContextMenuItem [AS 2]

Mnożnik do użycia, aby zeskalować wyporność y z mapującej kalkulacji.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Date [AS 2]

Funkcja pobiera znaki przesłane np. poprzez ajax które zostały zakodowane poprzez urlencode i przetwarza je z powrotem na normalne polskie znaki które możemy spokojnie dodać do bazy.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter scaleY [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "ALPHANUMERIC_HALF" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().Ta właściwość jest używana przez wszystkie IME.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME ALPHANUMERIC_HALF [AS 2]

Skrypt pobiera zawartości pliku po kliknięci w przycisk bez przeładowania strony. Do działania wymaga pliku o nazwie dane.txt
Kategoria: Flash > ActionScript


Tworzenie obiektu XMLHttpRequestObject

Skrypt ilustruje jak utworzyć obiekt XMLHttpRequestObject potrzebny do obsługi AJAX
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors