Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak znaleść największą liczbę w tablicy lub zbiorze liczb

Wskazuje jakie splatanie jest użyte.
Kategoria: Skrypty > PHP


Klasa DisplacementMapFilter [AS 2]

Skrypt zwraca ze zbioru liczb lub tablicy liczb największą liczbę.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wysyłanie danych z checkbox w formie tablicy

Klasa DisplacementMapFilter używa wartości pikselu z określonego obiektu BitmapData (nazywanym obrazem mapującym wyporność), aby wykonać wyporność obiektu na scenie, takich jak klipy filmowe.
Kategoria: Skrypty > PHP


ConvolutionFilter preserveAlpha [AS 2]

Określa jaki kolor ma być użyty dla wyporności spoza granic.
Kategoria: Flash > ActionScript


DisplacementMapFilter color [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


DropShadowFilter quality [AS 2]

Skrypt pokazuje jak wysłać dane z checkbox w formie tablicy
Kategoria: Flash > ActionScript


FileReference onProgress [AS 2]

Wywołuje się, gdy zostaje wysłana lub odebrana jakaś część pliku.
Kategoria: Flash > ActionScript


GlowFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientBevelFilter quality [AS 2]

Wskazuje liczbę razy nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakość natomiast 3 już wysoką jakość.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 32/67 |Nastpna
32:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors