Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

[PHP] Jak klikając na odnośnik powiadomić o błędzie na stronie ?

<code><a href="error.php" onclick="document.cookie='wer=1'">Zgłoś błąd</a></code> Skrypt używa cookie Tworzymy plik error.php i na samej górze wklejamy kod:
Kategoria: Skrypty > PHP


Jak wyświetlić bierzącą date za pomocą SMARTY

Skrypt pokazuje jak posortować listę ( w tym przypadku listę obiektów z właściwością 'nazwa') według porządku alfabetycznego. List<MojObiekt>. Przykłąd używa comparator'a oraz Collection.sort metody dla list.
Kategoria: Kursy > Smarty


Jak używać dowolnej czcionki na swojej stronie + polskie znaki - cufon

Skrypt pokazuje jak posortować listę ( w tym przypadku listę obiektów z właściwością 'nazwa') według porządku alfabetycznego. List<MojObiekt>. Przykłąd używa comparator'a oraz Collection.sort metody dla list.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Jak dopasować autmatycznie stronę do rozdzielczości

Skrypt pokazuje jak zapobiec znikaniu elementu div, który zostaje wyświetlony przez css :hover.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Sortowanie alfabetyczne List, ArrayList, Collection w JAVA

Aby wyświetlić bieżącą datę i czas w formie MySQL DATATIME wystarczy prosty kod:
Kategoria: Skrypty > JAVA


Sortowanie liczb w List, ArrayList, Collection w JAVA

Jeśli potrzebujemy użyć np dla naszych nagłówków niestandardowej czcionki mamy do wyboru albo zrobić z tego obrazek albo użyć biblioteki cufon która zrobi to za nas.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Wyświetlony content po najechaniu myszką znika na IE7 i IE6 [ bug ]

W tym artykule pokażę jak wydrukować stronę za pomocą css
Kategoria: Skrypty > HTML


CSS drukowanie strony

Artykuł opisuje jak zmieniać nazwę oraz przenosić pliki w php
Kategoria: Style CSS >


przenoszenie i zmiana nazwy pliku

Skrypt pokazuje jak sprawdzić czy dany obiekt jest pusty czy też nie, funkcja zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Funkcje > PHP


Sprawdzanie czy obiekt jest pusty w ActionScript 3

ako że skrypt działa głównie na javascript dlatego daję go tutaj Jest to uniwersalna metoda: "Jak dopasować wyświetlanie do rozdzielczości" Najpierw w sekcji <HEAD></HEAD> powinieneś umieścić JavaScript wykrywający rozdzielczość, ja zawsze dodaję wszędzie granicę "0" w stylach.. W części <BODY></BODY> musisz zastosowac 3rzędową, ale jednowierszową tabelkę.. Cała tabelka ma "rozpiętość" 100%, natomiast ta w środku jej "rospiętość" ma dokładnie: "770", (lecz możesz ustawić szerszą, jeśli masz szersze grafiki) ..i to w nią wpisujesz to co masz u siebie w sekcji <BODY></BODY> Wysokość tej tabelki jest taka, jak zawartość Twojej stony.., (w <BODY>) Podam Ci szkielet, a Ty wklej co potrzeba od siebie..:
Kategoria: Flash > Skrypty


Poprzednia | 52/67 |Nastpna
52:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors