Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak rozpoznać podbienieństwo tekstów w PHP ?

Należy użyć funkcji similar_text() opisanej tutaj:
Kategoria: Artykuły > PHP


Jak sprawdzić poprawność danej liczby?

Należy użyć funkcji is_numeri() opisanej tutaj:
Kategoria: Artykuły > PHP


Jak sprawdzić poprawność danej daty?

Należy użyć funkcji checkdate() opisanej tutaj:
Kategoria: Artykuły > PHP


Jak odczytać prawa dostępu do pliku?

Należy użyć funkcji ...
Kategoria: Artykuły > PHP


Jak pobrać kompletną fizyczną ścieżke do pliku?

Funkcja dirname(), może zostać użyta, aby pobrać aktualną fizyczną ścieżkę do pliku.
Kategoria: Artykuły > PHP


Jak skopiować i przenieść plik w PHP?

PHP używa funkcji: copy() oraz rename() aby skopiować i przenieść plik.
Kategoria: Artykuły > PHP


Integracja jQuery z PhoneGap - połączenie dwóch framework'ów

Skrypt pokazuje jak łatwo zintegrować jQuery z naszą aplikacją mobilną.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Nadpisanie przycisku powrót (back button) w aplikacji mobilnej

Przykład pokazuje jak nadpisać przycisk powrotu w aplikacji Android w PhoneGap'ie.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Debungowanie / Testowanie aplikacji mobilnej na PC - localhost, user agent

Przykład pokazuje jak łatwo można przetestować / zdebungować aplikację mobilną na komputerze.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Otwieranie zewnętrznego / nowego okna przeglądarki w aplikacji mobilnej

Przykład pokazuje jak otworzyć zewnętrzne / zdalne okno przeglądarki z poziomu Web View.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Poprzednia | 64/67 |Nastpna
64:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors