Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

boolean XMLReader::setSchema

Zwraca opis systemu operacyjnego na jakim jest uruchomiony PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool com_load_typelib

Odczytuje zawartość bieżącego węzła jako ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_uname()

Użyj schematu W3C XSD do poprawności dokumentu, jak jest on przetwarzany. Aktywacja jest możliwa tylko przed pierwszym Read ().
Kategoria: Funkcje > PHP


string XMLReader::readString

Formatuje lokalną czasę/datę jako liczbę (integer).
Kategoria: Funkcje > PHP


idate()

Kompresuje podany łańcuch znaków i zwraca go jako format bzip2 zakodowanych danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzcompress()

Pozwala na ustawienie poziomu zabezpieczeń, dla wykonywanych plików bitowych, jak: tylko do odczytu.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::chmod()

Metoda ta pozwala na wykorzystanie funkcji PHP jako funkcji XSLT w ramach arkuszy stylów XSL.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor void registerPHPFunctions

com_get_active_object () jest podobna do tworzenia nowej instancji obiektu COM, chyba, że będzie zwracać tylko obiekt do skryptu, jeśli obiekt jest już uruchomiony. Aplikacje OLE używają coś znanego jako Running Obiekt tabeli, aby umożliwić dobrze znane aplikacje, które mają być uruchomione tylko raz; funkcja ta naraża COM biblioteki funkcji GetActiveObject () aby uzyskać uchwyt na przykład działa.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_get_active_object

Ładuje typ biblioteki i rejestruje swoje stałe w silniku, jak gdyby zostały one określone za pomocą define ().
Kategoria: Funkcje > PHP


bool com_print_typeinfo

Celem tej funkcji jest ułatwienie generowania szkieletu klasy do wykorzystania jako wydarzenie zlewu
Kategoria: Funkcje > PHP


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors