Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Wyrażenia regularne - walidacja adresu email - JAVA - REGEX

Dzięki pluginowi jquery.filestyle.js możemy poprawić wygląd naszego pola do uploadu plików, ponieważ nie jest to możliwe za pomocą samego css musimy wykorzystać do tego javascript.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Sortowanie alfabetyczne List, ArrayList, Collection w JAVA

Serdecznie witam.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Sortowanie liczb w List, ArrayList, Collection w JAVA

Skrypt pokazuje jak zwalidować adres email podany jako string.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Jak zmienić wygląd pola input file - JQuery

Skrypt pokazuje jak dodać, wyświetlić w PHP i Smarty kilka wartości do tablic asocjacyjnych będących odzwierciedleniem jednego rekordu.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Liczniki odwiedzin i zegarek w PHP i JAvaScript

Podany skrypt dodaje link dowolnej strony do ulubionych w przeglądarce. Skrypt wspomaga FireFox, Interent Explorer, Operę, Chrome i Safari.
Kategoria: Skrypty > PHP


Dodawanie oraz wyświetlanie danych z tablicy asocjacyjnej - symulacja obiektów

W przypadku konwertowania liczby typu int na typ String, czyli ciągu znaku należy wykonać podany skrypt:
Kategoria: Skrypty > PHP


Dodawanie do ulubionych strony - działa dla każdej przeglądarki

Świetna biblioteka wykorzystująca jQuery, zawierająca narzedzia do tworzenia nowoczesnych interfejsów użytkownika, jest to świetne dopełnienie UI od jQuery
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Konwertowania liczby na ciag znaków - konwersja int na String

Funkcja pobiera tekst i zwraca go usuwając z niego cały kod javascript, funkcja jest przydatna kiedy umożliwiamy użytkownikom używanie kodu HTML ale chcemy jednocześnie zabezpieczyć się przed nie nieuczciwymi osobami które mogą wgrać złośliwy kod.
Kategoria: Skrypty > JAVA


jQuery TOOLS - biblioteka dla interfejsu użytkownika

Skrypt pokazuje jak posortować listę ( w tym przypadku listę obiektów z właściwością 'nazwa') według porządku alfabetycznego. List<MojObiekt>. Przykłąd używa comparator'a oraz Collection.sort metody dla list.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Usuwanie kodu JavaScrip z tekstu, ciągu znaków za pomocą PHP

Skrypt pokazuje jak posortować listę ( w tym przypadku listę obiektów z właściwością 'nazwa') według porządku alfabetycznego. List<MojObiekt>. Przykłąd używa comparator'a oraz Collection.sort metody dla list.
Kategoria: Skrypty > PHP


Poprzednia | 24/29 |Nastpna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors