Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

getmyuid()

Pobiera skrypt PHP właściciela UID.
Kategoria: Funkcje > PHP


Zmiana obrazka po najechaniu myszą (dynamiczne przyciski)

Ustawia konfiguracyjne opcje dla include_path(), jest ona ważna tylko do zakończenia skryptu.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


set_include_path()

Ustawia liczbę sekund dla wykonywania skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_time_limit()

com_get_active_object () jest podobna do tworzenia nowej instancji obiektu COM, chyba, że będzie zwracać tylko obiekt do skryptu, jeśli obiekt jest już uruchomiony. Aplikacje OLE używają coś znanego jako Running Obiekt tabeli, aby umożliwić dobrze znane aplikacje, które mają być uruchomione tylko raz; funkcja ta naraża COM biblioteki funkcji GetActiveObject () aby uzyskać uchwyt na przykład działa.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_get_active_object

Wykonuje logiczną negację wariantu.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_neg

Ta funkcja jest aliasem dla: count().
Kategoria: Funkcje > PHP


sizeof

Rejestry przez funkcję o nazwie funkcji, które mają być wykonane podczas przetwarzania skryptu są kompletne.
Kategoria: Funkcje > PHP


register_shutdown_function

Skrypt automatycznie dopasowuje rozmiar pola do wprowadzanego tekstu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Pole tekstowe dopasowujące swój rozmiar do wprowadzanego tekstu

Skrypt zmienia obrazek po najechaniu na niego myszą wykorzystując do tego zdarzenie onMouseOver i onMouseOut.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Weryfikacja adresu e-mail

Skrypt sprawdza poprawność wprowadzonego adresu e-mail.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors