Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

CSS, JS Assets Manager - Menadżer plików CSS, JS na stronie HTML

Podany skrypt pokazuje jak w łatwy sposób zarządzać i includować pliki JS, CSS do naszej strony WWW. Dzięki temu jeśli mamy widget lub moduł który używa tej samej biblioteki JS/CSS, zostanie on tylko raz zaciągniety do strony.
Kategoria: Skrypty > PHP


Autoloader w standardzie PSR-0 do automatycznego ładowania klas PHP

Poniższy skrypt przedstawia funkcje __autoload(), która definuje położenie oraz załancza klasę PHP automatycznie bez koneiczności pisania require_once() lub include_once().
Kategoria: Skrypty > PHP


Usunięcie wszystkich biały znaków w Stringu

Podana linia kodu przedstawia jak za pomocą prostego zwrotu można usunąć wszystkie białe znaki z ciągu znaków.
Kategoria: Skrypty > PHP


Zend Dom Query - Wyszukiwanie po dowolnym atrybucie

Skrypt pokazuje jak dzięki Zend_Dom_Query klasie można wyszukiwać elementy w HTML'u przez własne atrybuty np propname.
Kategoria: Skrypty > ZEND


Zegarek w JavaScript

Skrypt wyświetla aktualną datę w formacie "Dzisiaj jest wtorek 18 kwietnia 2017 roku godzina 10:54:02".
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zend Redirect, Przekierowania stron Zend Framework

Skrypt pokazuje jak łatwo przekierować użytkownika na inny adres WWW będą w akcji w Kontrolerze.
Kategoria: Skrypty > ZEND


Ucfirst dla polskich znaków UTF-8

Dzięki podanemu skryptowi możemy przekonwertować polskie znaki na duże litery.
Kategoria: Skrypty > PHP


Generowanie losowej daty z pomiędzy dwóch dat w MySQL i aktualizowanie rekordów

Skrypt generuje losową datę pomiędzy minimalną oraz maksymalną datą.
Kategoria: Skrypty > SQL


Anulowanie lokalnego commit'u - Revert local commit

Skrypt pokazuje jak wycofać lokalnie zrobiony commit z aktualnego branchu
Kategoria: Skrypty > GIT


Wyświetlenie lokalizacji repozytorium - Show checkout location

Skrypt wyświetla nam dokładny zdalny adres całego repozytorium GIT, jeśli posiadamy tylko lokalne repozytorium, wtedy otrzymamy błąd.
Kategoria: Skrypty > GIT


Poprzednia | 70/72 |Nastpna
70:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors