Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Styl CSS letter-spacing

Tablica GET jest globalna tablicą dostępną w PHP. Zmienne są zapisywane w stylu nazwa=wartość, w pasku adresu po nazwie pliku php oraz po znaku ?, np plik.php?nazwa=wartosc.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS line-height

Funkcja zmienia wygląd komponentów takich jak: typ, wielkość, kolor czcionki, kolor tła czy dekoracje czcionki.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS :link

Styl definiuje odstępy pomiędzy literami.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS list-style-position

Styl definiuje odstęp pomiędzy liniami. Stosowany może być nie tylko do tekstu, ale w odniesieniu do dowolnego elementu, np. grafik.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS list-style-type

Styl, a w zasadzie pseudoklasa, która definiuje właściwości nieodwiedzonych odnośników (linków).
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS list-style

Styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS margin-bottom

Styl definiuje typ listy.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS margin-left

Styl definiuje właściwości listy. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości listy: list-style-image, list-style-position, list-style-type. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie.
Kategoria: Style CSS >


Przesyłanie informacji przez adres WWW - Tablica GET

Styl definiuje wielkość dolnego marginesu. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Skrypty > PHP


setStyle() [AS 2]

Styl definiuje wielkość lewego marginesu. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Flash > ActionScript


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors