Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Style CSS cue-after

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cue-before

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cue

Styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące style: cue-after, cue-before. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie. Można podać dwa dźwięki lub tylko jeden (wtedy oba przyjmą tą samą wartość).
Kategoria: Style CSS >


Style CSS cursor

Styl definiuje wygląd kursora.
Kategoria: Style CSS >


Style CSS direction

Styl definiuje kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu w dokumentach, które napisane są w językach czytanych od strony prawej do lewej.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS font-style

Styl definiuje styl czcionki. Wartość italic i oblique na ekranie wyglądają identycznie dla większości czcionek.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS font

Styl definiuje właściwości czcionki. Za pomocą tego jednego polecenia można ustalić wszystkie, następujące właściwości czcionki: font-family, font-size, font-style, font-variant, font-weight. Jedno polecenie zamiast kilku jest po prostu wygodne w stosowaniu. Kolejność podawanych wartości ma znaczenie. Można podać wszystkie wartości poniższych styli lub tylko niektóre z nich, ale muszą wystąpić font-size i font-family.
Kategoria: Style CSS >


setStyle() [AS 2]

Funkcja zmienia wygląd komponentów takich jak: typ, wielkość, kolor czcionki, kolor tła czy dekoracje czcionki.
Kategoria: Flash > ActionScript


Styl CSS list-style-position

Styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS list-style-type

Styl definiuje typ listy.
Kategoria: Style CSS >


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors