Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField textColor [AS 2]

Określa kolor tekstu w polu tekstowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField textHeight [AS 2]

Określa wysokość pola tekstowego, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField textWidth [AS 2]

Określa szerokość pola tekstowego, podaną w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField thickness [AS 2]

Określa grubość krawędzi znaków w tej instancji TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField type [AS 2]

Określa typ tekstu dla pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _url [AS 2]

Pobiera adres URL pliku SWF, który stworzył dane pole tekstowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField variable [AS 2]

Określa nazwę zmiennej, która jest załączona do tego pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _visible [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowe moj_txt jest widoczne.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField wordWrap [AS 2]

Wartość logiczna określająca, czy pole tekstowego posiada zawijanie słów.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _x [AS 2]

Liczba określająca, zbiór współrzędnych x pola tekstowego, relatywnych do lokalnych współrzędnych, rodzica: klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 103/119 |Nastpna
103:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors