Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XML onData [AS 2]

Wywołuje się, gdy tekst XML zostaje pobrany z serwera, lub kiedy wystąpi błąd podczas pobierania z serwera pliku XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onHTTPStatus [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player odbiera kod statusu HTTP od serwera.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML parseXML [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML send [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML sendAndLoad [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML status [AS 2]

Automatycznie wysyła oraz zwraca wartość liczbową, która określa, czy dokument XML został poprawnie przetworzony do obiektu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML xmlDecl [AS 2]

Ciąg znaków, określający informacje o deklaracji dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XMLNode [AS 2]

Dokument XML jest zaprezentowany we Flash'u przez klasę XML. Każdy element hierarchicznego drzewa jest zaprezentowany przez obiekt XMLNode.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode firstChild [AS 2]

Ocenia określony obiekt XML oraz referencję pierwszego potomka w węźle rodzica w liście węzłów potomków.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 112/119 |Nastpna
112:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors