Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa - arguments [AS 2]

Obiekt arguments jest używany do przechowywania oraz dostępu funkcji argumentów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Array [AS 2]

Klasa Array pozwala na dostęp i manipulowanie zindeksowanymi (czyli każdemu wpisowi odpowiada cyfra) tablicami. Tablice zindeksowane posiadają oprócz wartości dla wpisu jego unikalny numer dzięki któremu można się odwoływać do tych wpisów poprzez ich numer w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.concat [AS 2]

Tworzy jedną tablice z dwóch podanych, jednej przed znakiem kropki drugiej podaną jako parametr metody.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.join [AS 2]

Konwertuje elementy z tablicy na ciągi znakowe, oraz używa separatora podanego w parametrze metody pomiędzy każdm elementem tablicy, podczas zwracania(domyślnie funkcja zwraca tak skonwertowaną tablicę).
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.length [AS 2]

Zwraca liczbę elementów w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.pop [AS 2]

Usuwa ostatni dodany element do tablicy oraz zwraca usunięty element.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.push [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy oraz zwraca nową długość tablicy po dodaniu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.reverse [AS 2]

Odwraca porządek elementów w tablicy w sposób odwrotny od bieżącego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.shift [AS 2]

Usuwa pierwszy element z tablicy oraz zwraca wyrzucony wpis.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array.slice [AS 2]

Zwraca nową tablicę która zawiera tylko przedział z wybranych elementów innej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 16/119 |Nastpna
16:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors