Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ConvolutionFilter preserveAlpha [AS 2]

Wskazuje jakie splatanie jest użyte.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa CustomActions [AS 2]

Metody klasy CustomActions pozwalają plikowi SWF na odtwarzanie go we Flash'u autoryzowanym narzędziu do zarządzania każdymi własnymi akcjami, które zostały zarejestrowane w autoryzowanym narzędziu.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions get [AS 2]

Odczytuje zawartość własnej definicji akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions install [AS 2]

Instaluje nową własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions list [AS 2]

Zwraca tablicę obiektów zawierającą nazwy wszystkich własnych akcji, które są zarejestrowane we Flash'u autoryzowany narzędziu.
Kategoria: Flash > ActionScript


CustomActions uninstall [AS 2]

Usuwa własną definicję akcji XML w pliku przekazanym w argumencie.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getDate [AS 2]

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getFullYear [AS 2]

Zwraca pełny rok (4 cyfrowy format np 2009) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 40/119 |Nastpna
40:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors