Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

LoadVars send [AS 2]

Wysyła zmienne na my_lv obiekt na określony adres URL.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars sendAndLoad [AS 2]

Wysyła oraz wczytuje zmienne na my_lv obiekt dla określonego adresu URL.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wszystkie policzone zmienne na my_lv, w treściach kodowania MIME dla application/x-www-form-urlencoded.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa LocalConnection [AS 2]

Klasa LocalConnection umożliwia komunikację między różnymi instancjami Flash Player, np. plik SWF w kontenerze HTML lub w osadzonym albo autonomicznym odtwarzaczu.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection allowDomain [AS 2]

Wywołuje się, gdy odbieranie_lc odbierze żądanie do wykonania metody z wysyłanego obiektu LocalConnection.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection allowInsecureDomain [AS 2]

Wywołuje się, gdy odbieranie_lc, który pliku SWF jest wykonywany na zabezpieczonym protokole (HTTPS) odbierze żądanie do wykonania metody z obiektu LocalConnection, który jest przechowywany na serwerze HTTP.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection close [AS 2]

Zamyka połączenie obiektu LocalConnection.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection connect [AS 2]

Przygotowuje obiektu LocalConnection do odbierania poleceń od LocalConnection.send() metody (nazwane: wysyłaniem obiektu LocalConnection).
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection domain [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący domenę lokacji aktualnego pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


LocalConnection onStatus [AS 2]

Wywołuje się, po wysyłaniu obiektu LocalConnection próbuje wysłać polecenie do odbierania obiektu LocalConnection.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 60/119 |Nastpna
60:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors