Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip beginBitmapFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginFill [AS 2]

Określa początek nowej ścieżki rysowanej.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip beginGradientFill [AS 2]

Wypełnia obrysowany obszar obrazem bitmapowy.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip cacheAsBitmap [AS 2]

Jeśli ustawiona na TRUE, wtedy Flash Player cache'uje (przetrzymuje w pamięci podręcznej) zewnętrzne bitmapy, reprezentujące klipy filmowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip clear [AS 2]

Czyści każdą grafikę stworzoną przez skrypt, włącznie z liniami określonymi przez MovieClip.lineStyle().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip createEmptyMovieClip [AS 2]

Tworzy pusty klip filmowy jako potomek istniejącego klipu.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip focusEnabled [AS 2]

Określa, czy jest możliwość z poziomu ActionScript nadać skupienie na klip filmowy, używając Selection.setFocus().
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip gotoAndPlay [AS 2]

Zaczyna odtwarzanie pliku SWF w określonym numerze klatki.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip gotoAndStop [AS 2]

Przenosi odtwarzanie w filmie listwy czasowej do określonego numery klatki w klipie filmowym oraz zatrzymuje się w tym numerze.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _height [AS 2]

Wysokość klipu filmowego, podana w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 71/119 |Nastpna
71:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors