Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

MovieClip _highquality [AS 2]

Określa jakość klipu filmowego:
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip hitArea [AS 2]

Wyznacza inny klip filmowy, który posłuży jako obszar hit dla klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip hitTest [AS 2]

Ocenia klip filmowy, aby sprawdzić, czy pokrywa się on lub krzyżuje się z aktualnym obszarem klipu lub wpspółrzędnymi x oraz y określonymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip lineGradientStyle [AS 2]

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod lineTo() oraz curveTo() do czasu wezwania metod lineStyle() lub lineGradientStyle() z innymi parametrami.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip lineStyle [AS 2]

Określa styl linii, którą Flash używa dla wezwań metod LineTo() oraz curveTo() do czasy wezwania metody lineStyle() z innymi parametrami.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip loadMovie [AS 2]

Wczytuje plik SWF, JPEG, GIF, lub PNG do klipu filmowego w odtwarzaczu Flash Player podczas grania pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip loadvariables [AS 2]

Odczytuje dane z zewnętrznych plików oraz ustawia wartości dla zmiennych w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip localToGlobal [AS 2]

Konwertuje obiekt 'pt' z klipu filmowego (lokalnych) współrzędnych do Sceny (globalnych) współrzędnych.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _lockroot [AS 2]

Wartość logiczna, określająca co _root referuje, kiedy plik SWF jest załadowany do klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip menu [AS 2]

Dołącza określony obiekt ContextMenu do klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 72/119 |Nastpna
72:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors