Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

trace()

Wykonuje oraz wyświetla operacje w konsoli podręcznej Flasha ( w czasie testowania pliku .FLA).
Kategoria: Flash > ActionScript


updateAfterEvent()

Akcja ta informuje Flasha, by odświeżył ekran po wykryciu jakiejś operacji np (mouseMove) ruch myszy, co zapewnia płynniejszy ruch obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array()

Tworzy tablice z wartościami, może posiadać więcej niż jedną wartość w sobie. Aby zadeklarować stworenie tablicy należy dopisać słowo new przed nazwą funkcji.
Kategoria: Flash > ActionScript


setInterval() [AS 2]

Funkcja wykonuje metodę/funkcję zapisaną jako nazwa parametru w odpowiednich momentach czasowych dla wartości podanych w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


clearInterval()

Kończy wywołania użytej wcześniej funkcji setInterval(), nie jest ona dłużej wykonywana.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket() [AS 2]

Klasa ActionScript, która tworzy połączenie komunikacyjne z serwerem przez XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


asfunction [AS 2]

Specjalny protokół dla adresów URL plików, które pozwalają linką (<a href) łączyć się z ActionScript'em (wywoływać funkcje) dla pola we Flashu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Boolean() [AS 2]

Sprawdza czy wartość podana w parametrze funkcji jest TRUE czy FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


clearTimeout() [AS 2]

Anuluje określonym przez funkcje setTimeout () czas opóźnienia dla określonego identyfikatora 'id'.
Kategoria: Flash > ActionScript


setTimeout() [AS 2]

Uruchamia odpowiednią funkcję po odpowiednim opóźnieniu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 9/119 |Nastpna
9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors