Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Rectangle x [AS 2]

Zwraca współrzędną x lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rectangle y [AS 2]

Zwraca współrzędną y lewego-górnego rogu prostokąta.
Kategoria: Flash > ActionScript


Rzucanie obiektem po scenie, z różnymi siłami + grawitacja ActionScript 3

Skrypt tworzy obiekt kuli, którą za pomocą kliknięcia, przesunięcia jej i zwolnienia klawisza myszy za symuluje efekt rzucania. Siła grawitacji również została tutaj nadana jako wektor jednostajny.
Kategoria: Flash > Skrypty


Klasa Security (System.security) [AS 2]

Klasa System.security zawiera metoda, określające jak pliki SWF na innych domenach mogą komunikować się między sobą.
Kategoria: Flash > ActionScript


Security allowDomain [AS 2]

Pozwala plikom SWF oraz HTML w identyfikowaniu dostępu domen obiektów oraz zmiennych w pliku SWF, który zawiera wywołanie allowDomain().
Kategoria: Flash > ActionScript


Security allowInsecureDomain [AS 2]

Pozwala pliką SWF oraz HTML w określaniu dostępu do domen obiektów oraz zmiennych w wywołanym pliku SWF, który jest hostowany na protokole HTTPS.
Kategoria: Flash > ActionScript


Security loadPolicyFile [AS 2]

Wczytuje plik prywatności cross-domain z lokalizacji określonej przez parametr url .
Kategoria: Flash > ActionScript


Security sandboxType [AS 2]

Wskazuje typ pudełka bezpieczeństwa, w którym jest wywołujący plik SWF jest operowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Selection [AS 2]

Klasa Selection pozwala ci na ustawianie oraz kontrolę pól tekstowych, które są aktualnie używana (posiadają skupienie).
Kategoria: Flash > ActionScript


Selection addListener [AS 2]

Rejestruje słuchacza obiekt, który wysłuchuje kiedy zmieniono skupienie pola wejściowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 88/119 |Nastpna
88:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors