Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa String [AS 2]

Klasa String jest dodatkową obwódką dla prymitywnego typu danych jakim jest: ciąg znaków, oraz dostarcza ona metody oraz właściwości, które pozwalają ci manipulować, tymi danymi w łańcuchu.
Kategoria: Flash > ActionScript


String charAt [AS 2]

Zwraca znak na pozycji, określonej przez parametr index.
Kategoria: Flash > ActionScript


String charCodeAt [AS 2]

Zwraca 16-bitową liczbę z przedziału od 0 do 65535, która reprezentuje znak określony przez index.
Kategoria: Flash > ActionScript


String concat [AS 2]

Łączy wartość obiektu String z parametrami oraz zwraca nowo sformatowany ciąg znaków;
Kategoria: Flash > ActionScript


String fromCharCode [AS 2]

Zwraca ciąg znaków obejmujący znaki reprezentowane przez wartości Unicode w parametrach.
Kategoria: Flash > ActionScript


String indexOf [AS 2]

Wyszukuje ciąg znaków oraz zwraca pozycję pierwszego wyniku parametru wartość znalezionego na lub zza startIndex w środku wywołanego ciągu znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


String lastIndexOf [AS 2]

Wyszukuje ciąg znaków od prawej do lewej oraz zwraca index ostatnio wystąpionego wyniku wartość znalezionego przed startIndex w środku wywołanego ciągu znaków.
Kategoria: Flash > ActionScript


String length [AS 2]

Liczba określającą ilość znaków w określonym obiekcie String.
Kategoria: Flash > ActionScript


String slice [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera znak start oraz wszystkie znaki do tego punktu, ale nie włączając znaku koniec.
Kategoria: Flash > ActionScript


String split [AS 2]

Rozdziela obiekt String na klika części, po przez łamanie ich, kiedy parametr ogranicznik wystąpi oraz zwraca tablicę podzielonych ciągów.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 94/119 |Nastpna
94:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors