Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField getNewTextFormat [AS 2]

Zwraca obiekt TextFormat zawierająca kopię pola tekstowego, tekstowego sformatowanego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField getTextFormat [AS 2]

Zwraca obiekt TextFormat dla określonego znaku, przedziału znaków, lub cały obiekt TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField gridFitType [AS 2]

Typ dopasowanej siatki, użytej dla instancji TextField.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _height [AS 2]

Wysokość pola tekstowego, podana w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _width [AS 2]

Określa szerokość pola tekstowego, podana w pikselach.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _highquality [AS 2]

Określa poziom wygładzenia nadany na aktualny plik SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField _hscroll [AS 2]

Określa, aktualną poziomową przewijaną pozycję.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField html [AS 2]

Flaga określająca, czy pole tekstowe reprezentuje kod HTML.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField htmlText [AS 2]

Jeśli pole tekstowe est HTML polem tekstowym, wtedy ta właściwość zawiera reprezentację znaczników HTML, tego pola tekstowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextField length [AS 2]

Określa liczbę znaków w polu tekstowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 99/119 |Nastpna
99:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors