Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

BlurFilter blurY [AS 2]

Ustawia ilość rozmycia w pionie.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter clone [AS 2]

Zwraca identyczną kopię obiektu filtru rozmycia.
Kategoria: Flash > ActionScript


BlurFilter quality [AS 2]

Ustawia ilość nałożenia filtru.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Boolean [AS 2]

Tworzy obiekt typu Boolean.
Kategoria: Flash > ActionScript


Boolean toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący (TRUE lub FALSE) obiekt Boolean.
Kategoria: Flash > ActionScript


Boolean valueof [AS 2]

Zwraca TRUE jeśli prymitywna wartość typu specyficznego obiektu Boolena wynosi TRUE, w innym przypadku zwróci FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Button [AS 2]

Opis, spis metod oraz właściwości, przykład wykorzystania klasy Button.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button _alpha

Wartość kanału alfa (przezroczystości) dla przycisku sprecyzowana dla formy moj_btn.
Kategoria: Flash > ActionScript


Button blendMode [AS 2]

Opcje mieszania przycisku.
Kategoria: Flash > ActionScript


ActionScript 3 oraz CSS - dostępne komendy

Flash od wersji 9.0 czyli również od języka ActionScript 3 posiada poszerzoną nieco obsługę arkuszy stylów kaskadowych (CSS) w wersji 1.0 oraz poziomu pierwszego tej wersji.
Kategoria: Flash > Artykuły


Poprzednia | 23/35 |Nastpna
23:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors