Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Otwieranie zewnętrznego / nowego okna przeglądarki w aplikacji mobilnej

Przykład pokazuje jak otworzyć zewnętrzne / zdalne okno przeglądarki z poziomu Web View.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Dodawanie elementów do listy rozwijanej - list view - aplikacja mobilna

Podany poniżej przykład pokazuje jak stworzyć i dodać elementy do naszej listy rozwijanej.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Dynamicznie doładowywana lista List View z AJAX'em - jQuery Mobile

Skrypt pokazuje jak stworzyć dynamiczną listę AJAX, która będzie dodawać do siebie elementy na zasadzie inifity scroller czyli nieskończonego scrollowania.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Akcelerometr / Accelerometer - opis, metody, użycie i zastosowanie

Przechwytuje ruchy urządzenia mobilnego w osiach: x, y, oraz z (poziom, pion oraz głębia).
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Pobieranie aktualnej akceleracji na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: getCurrentLAcceleration

Skrypt pokazuje jak pobrać aktualne wartości akceleracji w PhoneGap'ie przy pomocy getCurrentLAcceleration.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Pobieranie akceleracji co pewien czas na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: watchAcceleration

Skrypt pokazuje jak pobierać dane wartości akceleracji co pewne okresy czasu w PhoneGap'ie przy pomocy watchAcceleration.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Czyszczenie zadania pobierania akceleracji na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: clearWatch

Skrypt pokazuje jak wyczyścićzadanie pobierania akceleracji w zadeklarowanych okresach czasu w PhoneGap'ie przy pomocy clearWatch.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Poprzednia | 2/2
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors