Loading:

Promocja Helion.pl
Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Tworzenie suwaka ( scroll bar ) przy użyciu wyłącznie kodu ActionScript 3.0

Skrypt jest stworzony z 3 plików AS: Scroll.as, ScrollApp.as, StageDetector.as oraz jednego pliku FLA, który używa klasy Scroll . Suwak działa na zasadzie "przyciągnij i upuść" oraz używa mechanizmu scrolowania na myszce.
Kategoria: Flash > Skrypty


Javascript Objekt Boolean

Obiekt Boolean jest obiektem opakowującym (ang. wrapper) dla wartości logicznych.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja apply (Metoda obiektu Function)

Pozwala zastosować metodę innego obiektu w kontekście innego obiektu
Kategoria: Funkcje > Javascript


DisplacementMapFilter mapPoint [AS 2]

Wartośćkt flash.geom.Point która zawiera różnicę lewo-górnego rogu, klipu filmowego, a lewego-górnego rogu mapującego obrazu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Function apply [AS 2]

Określa wartość dla aktualnyObiekt, aby był używany dla każdej funkcji która zostanie wywołana w ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


LoadVars toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków zawierający wszystkie policzone zmienne na my_lv, w treściach kodowania MIME dla application/x-www-form-urlencoded.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLNode appendChild [AS 2]

Załącza określony węzeł do listy potomków obiektu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


Zamykanie aplikacji mobilnej

Aby zamknąć aplikację mobilną przez JavaScript wystarczy jedna linijka kod:
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Poprzednia | 4/4
4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors