Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Galeria as3

Jest to galeria trzeba wkleić do klasy galeria.as
Kategoria: Flash > ActionScript


Scroll zawsze na dole, podczas dodawania tekstu - AS3

Skrypt tworzy film Flash'a , który zajmuję 100% wysokości oraz szerokości okna, oraz który nie skaluje elemntów filmów flash, ale je wyśrodkowuje.
Kategoria: Flash > Skrypty


Dostęp do obiektu stage oraz root z zewnętrznej klasy dokumentu - [ AS3 ]

Skrypt wyświetla suchą strukturę klasy napisanej w ActionScript 3 dla obiektu Sprite, z jedną właściwością prywatną, konstruktorem z parametrem oraz przykładową metodą klasy.
Kategoria: Flash > Skrypty


Konwertowanie klas [ cast ] w ActionScript 3.0

Konwertowanie klas w AS3 jest dostępne przez operator as, przykład poniżej konwertuje typ String jako Tablicę Array.
Kategoria: Flash > Kursy


Fullscreen Flash w oknie przeglądarki, z elementami nie skalującymi [ActionScript 3]

Skrypt pokazuje jak sprawdzić czy dany obiekt jest pusty czy też nie, funkcja zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Flash > Skrypty


Szkielet klasy ActionScript 3 dla obiektu typu Sprite

Przy nadawaniu na nowo powstały obiekt typu Sprite wysokości i szerokości (width, height) obiekt znika ze sceny, dlaczego się tak dzieje?
Kategoria: Flash > Skrypty


Sprawdzanie czy obiekt jest pusty w ActionScript 3

Bardzo przydatna rzeczy kiedy budujemy własny chat w AS lub dodajemy tekst do Pola tekstowego.
Kategoria: Flash > Skrypty


Nadawanie szerokości i wysokości dla obiektu Sprite w ActionScript 3

Poniższy link zawiera wszystkie zmiany jakie zaszły w kewsti nazwy metod oraz ich lokalizacji względem AS2, a AS3:
Kategoria: Flash > Skrypty


Różnice pomiędzy ActionScript 2.0, a ActonScript 3.0 - lista zmodyfikowanych metod

Skrypt pokazuje jak w łatwy sposób przesłać dowolną liczbę parametrów do wskazanej metody w klasie przez Flash IDE.
Kategoria: Flash > Skrypty


Wysyłanie parametrów do metody w pliku PHP - [ ZEND AMF ]

Skrypt pokazuje jak łatwo nawiązać dostęp do instancji Stage oraz root (czyli TimeLine, lub listwa czasowa) aktualnego filmu SWF.
Kategoria: Flash > Skrypty


5:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-17 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors