Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

_currentframe [AS 2]

Zwraca numer klatki (to znaczy klatkę, w której aktualnie znajduje się wskaźnik czasu podczas odtwarzania filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


Camera currentFps [AS 2]

Szybkość kamery zapisywania filmu, podana w klatkach na sekundę.
Kategoria: Flash > ActionScript


MovieClip _currentframe [AS 2]

Zwraca numer klatki. w której aktualnie znajduje się film na listwie czasowej wewnątrz klipu filmowego.
Kategoria: Flash > ActionScript


NetStream currentFps [AS 2]

Zwraca liczbę klatek na sekundę do wyświetlenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


Przechowywanie właściwości currentTarget w zdarzeniu we własnej zmiennej [AS3]

Artykuł pokazuje jak przechować obiekt currentTarget ze zdarzenia do własnej zmiennej oraz później go wydrukować.
Kategoria: Flash > Skrypty


Pobieranie aktualnej akceleracji na urządzeniu mobilnym - Accelerometer: getCurrentLAcceleration

Skrypt pokazuje jak pobrać aktualne wartości akceleracji w PhoneGap'ie przy pomocy getCurrentLAcceleration.
Kategoria: Skrypty > PhoneGap


Poprzednia | 2/2
2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors