Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Konsole do gier - zobacz na Ceneo
Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Skrypt dla zoszczędzenia czasu przy pobieraniu wyników z bazy danych

Ustawia limit czasu połączenia
Kategoria: Skrypty > PHP


SphinxClient::setConnectTimeout

Konwertuje juliański dzień do Unix'owego znacznika czasu.
Kategoria: Funkcje > PHP


unixtojd()

Konwertuje Unix'owy znacznik czasu na Juliański dzień kalendarzowy.
Kategoria: Funkcje > PHP


Ile dni pozostało do danej daty Javascript

Skrypt wyświetla date, czas oraz dzień tygodnia.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


Zmieniające się losowo banery

Skrypt wyświetla ile czasu pozostało do danej daty.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


_currentframe [AS 2]

Skrypt wyświetla banery zmieniające się losowo w określonych odstępach czasu
Kategoria: Flash > ActionScript


gotoAndStop()

Skrypt zaoszczędza czas oraz eliminuje dodawanie zbędnego kodu dla każdej operacji połączenia z bazą danych MySQL.
Kategoria: Flash > ActionScript


nextFrame()

Zwraca numer klatki (to znaczy klatkę, w której aktualnie znajduje się wskaźnik czasu podczas odtwarzania filmu).
Kategoria: Flash > ActionScript


jdtounix()

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do podanej etykiety, klatki lub wyraźenia i zatrzymuje odtwatrzanie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Wyświetlenia daty, czasu, dnia tygodnia JavaScript

Przenosi wskaźnik czasu w określonej listwie czasowej do następnej klatki.
Kategoria: Skrypty > JavaScript


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors