Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool empty

Łączy metody z klasy istniejącego obiektu przy użyciu listy nazw metod.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_array

Agreguje wszystkie metody zdefiniowane w klasie istniejącego obiektu, z wyjątkiem klasy konstruktora lub metody, których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_).
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_binary

Agreguje wszystkie właściwości zdefiniowane w klasie do istniejącego obiektu, z wyjątkiem własności , których nazwy zaczynają się znakiem podkreślenia (_), które uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_bool

Agreguje metody i właściwości określone w klasie istniejącego obiektu. Metody i właściwości o nazwach rozpoczynających ze znakiem podkreślenia (_) uważane są za prywatne zagnieżdżenia klas i nie są używane, konstruktory są również wyłączone z procedury agregacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool is_buffer

Ustala, czy zmienna jest uważane za pustą
Kategoria: Funkcje > PHP


aggregate_methods_by_list

Importuje zmienne GET / POST / Cookie w zasięgu globalnym. Jest to przydatne, jeśli wyłączymy register_globals, ale jeśli chcemy zobaczyć jakieś zmienne w zasięgu globalnym.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_methods

Stwierdzi, czy dana zmienna jest tablicą.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate_properties

Stwierdzi, czy dana zmienna jest ciągiem binarnym.
Kategoria: Funkcje > PHP


void aggregate

Stwierdzi, czy dana zmienna ma wartość logiczną.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool import_request_variables

Stwierdzi, czy dana zmienna jest unikode lub ciągiem binarnym.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 15/71 |Nastpna
15:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors