Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Dodawanie rekordów do bazy danych

Skrypt dodaje do bazy danych dane przesłane z formularza HTML
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


zip_close()

Skrypt usuwa rekord spełniający odpowiednie kryteria podane w zapytaniu
Kategoria: Funkcje > PHP


array_udiff_assoc()

Zwraca nazwę katalogu podanego wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Usuwanie rekordów z bazy danych MySQL

Zamyka dane archiwum ZIP.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


zip-entry-name()

Wykonuje funkcję zwrotną na elementach podanej tablicy, zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy tablicy tbl1 po użyciu na każdej z nich funkcji zwrotnej.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_map()

Dopełnia tablicę do podanej długości podanymi wartościami, zwraca kopię tablicy wejście dopełnioną do rozmiaru określonego przez rozmiar wartością wartość .
Kategoria: Funkcje > PHP


array_pad()

Wstawia jeden lub więcej elementów na koniec tablicy, traktuje zmienną tablica jako stos i wstawia przekazane parametry na koniec podanej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_push()

Funkcja ta powołuje się na CCL parser konwertuje danego CCL ZNAJDŹ zapytanie do RPN zapytanie, które mogą być przekazane do yaz_search () do pełnienia funkcji wyszukiwania.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_ccl_parse

Przeszukuje tablicę pod kątem podanej wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_search()

Oblicza różnicę tablic z dodatkowym indeksem sprawdzającym, porównuje dane przez wywołania funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors