Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Array.toString [AS 2]

Zwraca ciąg znaków reprezentujący elementy sprecyzowane w podanej tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


geoip_country_code3_by_name

Zwraca trzy literowy kod kraju odpowiadający danemu $hostname
Kategoria: Funkcje > PHP


geoip_country_name_by_name

Zwraca pełną nazwę kraju odpowiadającego danemu $hostname
Kategoria: Funkcje > PHP


AsBroadcaster.initialize [AS 2]

Dodaje powiadomienie o wydarzeniu oraz funkcjonalność zarządzania do danego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


geoip_id_by_name

Zwraca kraj i region odpowiadający danemu $hostname
Kategoria: Funkcje > PHP


geoip_isp_by_name

Zwraca nazwę usługodawcy internetowego (ISP) przypisanego do danego $hostname
Kategoria: Funkcje > PHP


geoip_record_by_name

Zwraca informacje odpowiadające danemu $hostname
Kategoria: Funkcje > PHP


BevelFilter.clone [AS 2]

Zwraca kopie danego filtru obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


geoip_region_by_name

Zwraca kraj i region odpowiadający danemu $hostname
Kategoria: Funkcje > PHP


geoip_region_name_by_code

Zwraca nazwe regionu odpowiadającą danemu $country_code i string $region_code
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 18/38 |Nastpna
18:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors