Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Formularz kontaktowy wysyłający dane na e-mail - AJAX i PHP

Klasa Color pozwala ci na ustawianie wartości RGB koloru, transformacje koloru klipów filmowych oraz pobieranie tych wartości, kiedy zostaną one nadane.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Lista rozwijana z danymi w formacie XML - AJAX i PHP

Tworzy obiekt klasy Color dla określonego klipu filmowego podanego jako parametr.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Wysyłanie danych z Formularza - AJAX PHP

Zwraca pierwszy (najmniejszy) indeks elementu w tablicy równego podanej wartości lub -1, gdy nie znaleziono takiego elementu.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Klasa Color [AS 2]

Zwraca wartość podstawową danego obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Color constructor [AS 2]

Skrypt pobiera dane z pliku XML utworzonego przez PHP i umieszcza je na liście rozwijanej.
Kategoria: Flash > ActionScript


JavaScript Funkcja indexOf (Metoda obiektu: Array)

Często zachodzi potrzeba aby jedna lista rozwijana wpływała na drugą np. gdy wybieramy państwo z jednej listy na drugiej liści pojawiają sie miasta tego państwa lub gdy wybieramy markę samochodu na liście obok wyświetlają sie modele danej marki.
Kategoria: Funkcje > Javascript


JavaScript Funkcja valueOf (Metoda obiektu: Object)

Skrypt zapisuje dane przesłane za pomocą formularza do pliku dane.txt, Aby więc skrypt działał musimy utworzyć dodatkowo plik dane.txt w tym samym katalogu copliki skryptu.
Kategoria: Funkcje > Javascript


Listy rozwijane powiązane ze sobą - AJAX i PHP

Skrypt pobiera adres IP domeny i zwraca nazwę domeny.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Pobranie nazwy domeny dla danego adresu IP - AJAX i PHP

Skrypt pobiera rekordy MX
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Pobranie rekordów MX - AJAX i PHP

Skrypt tworzy formularz wysyłający dane na adres e-mail wykorzystując technologie AJAX i PHP
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


Poprzednia | 22/38 |Nastpna
22:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors