Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DisplacementMapFilter mapBitmap [AS 2]

deg2rad() przelicza stopnie podane w liczba na radiany.
Kategoria: Flash > ActionScript


Wysyłanie danych z checkbox w formie tablicy

Zwraca najbliższą liczbę całkowitą, mniejszą lub równą podanemu arumentowi liczba .
Kategoria: Skrypty > PHP


deg2rad

Zwraca dziesiętny odpowiednik liczby szesnastkowej podanej w argumencie hex_string .
Kategoria: Funkcje > PHP


floor

Odchylenie dodane do wyniku transformacji matrix.
Kategoria: Funkcje > PHP


hexdec

Obiekt BitmapData zawierający dane mapy wyporności.
Kategoria: Funkcje > PHP


ConvolutionFilter bias [AS 2]

Skrypt pokazuje jak wysłać dane z checkbox w formie tablicy
Kategoria: Flash > ActionScript


Rozbudowana funkcja dodająca zdjęcia do portalu np. społecznościowego

Skrypt dodaje zdjęcie dla danego użytkownika.
Kategoria: Skrypty > PHP


GradientGlowFilter colors [AS 2]

Kolory wypełnienia dla poświaty, podane w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB, zawarte w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME removeListener [AS 2]

Usuwa obiekt słuchacza od odbierania zdarzeń, dodanego przez IME.addListener().
Kategoria: Flash > ActionScript


Pobranie informacji o łączach (linkach) danej witryny

Funkcja pobiera adres url jako parametr i zwraca informacje o łączach (linkach) na tej stronie.
Kategoria: Skrypty > PHP


Poprzednia | 24/38 |Nastpna
24:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors