Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

TextField _url [AS 2]

Pobiera adres URL pliku SWF, który stworzył dane pole tekstowe.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa Transform [AS 2]

Otwiera potok do procesu uruchomionego przez rozwidlenie polecenia (ang. forking) podanego w parametrze polecenie.
Kategoria: Flash > ActionScript


hash_final

Podaje statystyki pliku o nazwie podanej w parametrze $filename, Gathers the statistics of the file named by filename .
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac

Rozpoczyna sprawdzanie podanego hasła według zadanego słownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzcompress

Klasa Transform kolekcjonuje dane o transformacjach kolorów oraz manipulacją współrzędnych, które są nadawane na obiekt MovieClip.
Kategoria: Funkcje > PHP


popen

Określa ilość kanału przezroczystości nadanego na obiekt Video.
Kategoria: Funkcje > PHP


stat

Określa typ odblokowywania filtru nadanego na odkodowane video jako część częściowego przetwarzania.
Kategoria: Funkcje > PHP


crack_check

Zwraca ciąg zawierajcy przeliczoną wiadomość jako małe litery, jeśli raw_output ustawiony został na TRUE zwrócone zostaną dane w postaci binarnej
Kategoria: Funkcje > PHP


Video _alpha [AS 2]

raw_output - jeśli TRUE funkcja zwróci dane w postaci binarnej, domyślnie FALSe Zwraca ciąg zawierający przeliczoną wiadomość jako małe znaki
Kategoria: Flash > ActionScript


Video deblocking [AS 2]

Kompresuje dany ciąg i zwraca go jako dane zakodowane w bzip2 Zwraca skompresowany ciąg lub numer błędu jeśli taki wystąpi
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 31/38 |Nastpna
31:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors