Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bzdecompress()

Dekompresuje dane w formacie bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


lzf_decompress()

Odczytuje z podanego wskaźnika pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzread()

Zapisuje łaźcuch znaków do podanego strumienia pliku bzip2.
Kategoria: Funkcje > PHP


bzwrite()

Dekompresuje dane o formacie LZF na zwykły ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor int transformToURI

Przekształca źródło węzła do zastosowania arkusza stylów URI podanego przez XSLTProcessor: importStylesheet () method.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::delMetadata()

Usuwa meta-dane dla tego wpisu, jeśli są takie.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::getMetaData()

Zwraca specyficzne meta-dane zapisane w pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


PharFileInfo::hasMetadata()

Zwraca metadane plików w archiwum phar.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_cast

Funkcja ta tworzy kopię wariantu, a następnie wykonuje wariantów oddanych do eksploatacji kopii danego typu przez typ.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::offsetGet()

Uzyskuje PharFileInfo obiektu dla danego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors