Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

gzpassthru()

Wyświetla wszystkie pozostałe dane pliku GZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzrewind()

Ustawia pozycję wskaźnika danego pliku gz, na początek strumienia pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzwrite()

gzwrite() zapisuje zawartość ciąg gz do danego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool uksort

uksort() sortuje tablicę według kluczy korzystając z podanej przez użytkownika funkcji porównującej. Jeśli chcesz posortować tablicę według skomplikowanych kryteriów, to powinieneś użyć tej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


void usort

Funkcja ta posortuje tablicę według jej wartości korzystając z podanej przez użytkownika funkcji porównującej. Jeśli chcesz posortować tablicę według skomplikowanych kryteriów, to powinieneś użyć tej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool property_exists

Funkcja ta sprawdza czy istnieje w danej nieruchomości określona klasa.
Kategoria: Funkcje > PHP


int filter_id

filter_id - Zwraca identyfikator filtru należącego do podanego filtru
Kategoria: Funkcje > PHP


call_user_func

Wzywa użytkownika do zdefiniowanych funkcji podanej przez parametr funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool register_tick_function

Rejestry danej funkcji, które mają być wykonane, kiedy są zaznaczone.
Kategoria: Funkcje > PHP


array aggregate_info

Pobiera informacje o agregacji dla danego obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 10/38 |Nastpna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors