Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

date_date_set()

Zwraca nowy obiekt DataTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_format()

Ustawia główną date dla PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_isodate_set()

Pobiera domyślną strefe czasową, użwyając wszytkich funkcji czasów/dat w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_create()

Ustawia domyślną strefe czasową używaną przez funkcje w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_get()

Zwraca date w formacie podanym w argumencie.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_set()

Ustawia date ISO.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_modify()

Zmienia kolejność, format daty, wedle własnych upodobań.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_offset_get()

Zwraca przesunięcie czasu letniego.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_parse()

Zwraca tablice asocacyjną ze szczegółami na temat wysłanej daty.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_sub()

Odejmuje kwotę dni, miesięcy, lat, godzin, minut i sekund od obiektu DateTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors