Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Date getDate [AS 2]

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (liczbę od 0 dla Niedzieli do 6 dla Soboty) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getFullYear [AS 2]

Zwraca pełny rok (4 cyfrowy format np 2009) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getHours [AS 2]

Zwraca godzinę (liczbę od 0 do 23) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczba od 0 do 999) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getMinutes [AS 2]

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getMonth [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getSeconds [AS 2]

Zwraca sekundy (liczba od 0 do 59) od określonego obiektu Date, bazując na czasie lokalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getTime [AS 2]

Zwraca liczbę milisekund od północy 1 Stycznia 1970, uniwersalny czas dla określonego obiektu Date.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 10/16 |Nastpna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors