Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XML loaded [AS 2]

Właściwość, określający, czy dokument XML, został pomyślnie załadowany.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML onLoad [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML parseXML [AS 2]

Wywołuje się, gdy Flash Player pobierze dokument XML w całości.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML status [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML oraz wysyła go na określony adres URL 'cel'.
Kategoria: Flash > ActionScript


XMLSocket onXML [AS 2]

Zakodowuje określony obiekt XML do dokumentu XML, wysyła go na określony adres URL używając metody POST, pobiera odpowiedź serwera, oraz wczytuje go do wynikowy XML, określonego w parametrach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Style Pozycjonowanie w poziomie

Automatycznie wysyła oraz zwraca wartość liczbową, która określa, czy dokument XML został poprawnie przetworzony do obiektu XML.
Kategoria: Skrypty > CSS


XML send [AS 2]

Ciąg znaków, określający informacje o deklaracji dokumentu XML.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML sendAndLoad [AS 2]

Dokument XML jest zaprezentowany we Flash'u przez klasę XML. Każdy element hierarchicznego drzewa jest zaprezentowany przez obiekt XMLNode.
Kategoria: Flash > ActionScript


XML xmlDecl [AS 2]

Wywołuje się przez Flash Player, kiedy określony obiekt XML zawierający dokument XML przybywa przez otwarte połączenie XMLSocket.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa XMLNode [AS 2]

Często spotykamy się z problemem pozycjonowania w poziomie czyli ustawienia dwóch dowolnych elementów obok siebie. Aby to zrobić tworzymy dokument HTML w którym tworzymy 2 divy. w skrócie to wyglądałoby tak: <html> <body> <div id="lewy"></div> <div id="prawy"></div> </body> </html>
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 13/14 |Nastpna
13:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors