Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocument domxml_open_file

Funkcja analizuje dokument XML w danym pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument domxml_open_mem

Funkcja analizuje dokument XML w danym ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument domxml_xmltree

Funkcja analizuje dokument XML w str i zwraca drzewo obiektów PHP analizowanego dokumentu
Kategoria: Funkcje > PHP


void libxml_set_streams_context

Tworzy DomXsltStylesheet obiektu z danego dokumentu XSL.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomXsltStylesheet domxml_xslt_stylesheet_doc

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


int xptr_eval

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathContext xptr_new_context

Ustawia strumień context na następny dokument libxml do załadowania lub zapisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


string qdom_error

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.
Kategoria: Funkcje > PHP


QDomDocument qdom_tree

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement bool registerXPathNamespace

Tworzy prefiks / ns w kontekście następnego zapytania XPath. W szczególności, jest to pomocne, gdyby dostawca danego dokumentu XML zmienił nazwę przedrostków. registerXPathNamespace stworzy prefiks dla nazw, pozwalając sobie na dostęp do węzłów tych nazw bez konieczności zmiany kodu, aby umożliwić nowym podyktowane prefiksów przez usługodawcę
Kategoria: Funkcje > PHP


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors