Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

object simplexml_load_file

Funkcja ta pobiera węzeł dokumentu DOM i tworzy z niego węzeł SimpleXML . Ten nowy obiekt może zostać następnie wykorzystany jako element rodzimej SimpleXML.
Kategoria: Funkcje > PHP


int xml_parse

Konwertuje dobrze sformatowany dokument XML w danym pliku do obiektu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::isValid

xml_parse() parsuje dokument XML. Uchwyty dla skonfigurowanych zdarzeń są wywoływane odpowiednią ilość razy.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool XMLReader::open

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dokument obecnie analizowany jest ważny.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_end_doc

zestaw URI zawierający dokument XML, który ma być analizowany.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_start_doc

Użyj schematu W3C XSD do poprawności dokumentu, jak jest on przetwarzany. Aktywacja jest możliwa tylko przed pierwszym Read ().
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement simplexml_import_dom

Zamyka nowy dokument w bufor drukarki. Dokument jest gotowy do druku. Na przykład patrz printer_start_doc ().
Kategoria: Funkcje > PHP


boolean XMLReader::setSchema

Funkcja tworzy nowy dokument w buforze drukarki, dokument może zawierać wiele stron.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapServer void fault

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


use_soap_error_handler

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


8:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors