Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

http_send_last_modified

Wysyła ostatnią modyfikację nagłówka z ważną datą HTTP
Kategoria: Funkcje > PHP


http_send_stream

Wysyła otwarty strumień ze wsparciem dla (wielu) zakresów żądań
Kategoria: Funkcje > PHP


Jak obciąć , skrócić tekst w php w określonym miejscu bez ucinania zdań

Skrypt skraca tekst w miejscu określonym przez parametr $end, bez obcinania słowa w połowie.
Kategoria: Skrypty > PHP


socket_send

Wysyła dane do gniazda
Kategoria: Funkcje > PHP


Tworzenie dziennika z wydarzeniami dodanymi przez użytkownika - JAVA

Skrypt tworzy dziennik (pamiętnik), czyli kalendarz z wydarzeniami, które można dodawać, usuwać, wyszukiwać oraz wyświetlać listę posiadanych w określonym momencie.
Kategoria: Skrypty > JAVA


Dziedziczenie klas - parametr extends [AS 2]

W programowaniu zorinetowanym obiektowo można zaznaczyć czy jedna klasa będzie dziedziczyła inną czy też nie.
Kategoria: Flash > Kursy


socket_sendto

Funkcja wysyła $len bajtów z $buf poprzez gniazdo do portu na adres podany w $addr.
Kategoria: Funkcje > PHP


ssh2_scp_send

Kopiowanie plików z lokalnego systemu na serwerze zdalnym przy użyciu protokołu SCP.
Kategoria: Funkcje > PHP


Kalendarz PHP z możliwością dodawania wydarzeń do bazy danych MySQL

Kalendarz z możliwością dodawania wydarzeń z MySQL
Kategoria: Skrypty > PHP


token_get_all

token_get_all() parsuje zadane źródło , czyli ciąg znaków zawierający kod PHP, zamieniając je na tokeny języka PHP przy użyciu analizy leksykalnej silnika Zend.
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors