Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apc_compile_file()

Przechowywuje plik w cache jako kod bajtowy (bytecode), obchodząc wszystkei filtry. Zwraca TRUE oraz FALSE.
Kategoria: Funkcje > PHP


md5_file()

Koduje wartość w formacie md5 do pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


sha1_file()

Szyfruje ciąg wejściowy na 40-bitowy hexodecymalny kod do pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_ini_loaded_file()

Sprawdza, czy plik php.ini jest załadowany, i pobiera ścieżkę dostępu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::addFile()

Dodaje plik z określonej lokalizacji do archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzfile()

Ładuję cały plik GZ do tablicy array.
Kategoria: Funkcje > PHP


readgzfile()

Czyta plik, dekompresuje go i zapisuje go na standardowe wyjście.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_file()

Generuje mieszaną wartość z zawartości podanego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac_file()

Wygenerowuuje wprowadzaną zaszyfroaną wartość za pomocą metody HMAC i zawartości danego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_update_file()

Aktualizuje zawartość według aktywnego mieszania zawartości z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors