Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yaz_ccl_conf

Wybierze jeden lub więcej losowych elementów z tablicy, est przydatna jeśli chcesz wyciągnąć jeden lub więcej losowych elementów z tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_rand()

Zamyka połączenie podanych w parametrze id.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_close

Iteracyjnie zredukuj tablicę do pojedyńczej wartości używając funkcji zwrotnej, iteracyjnie stosuje funkcję funkcja_zwrotna na każdym elemencie tablicy wejście aby zredukować tablicę to pojedyńczej wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_reduce()

Funkcja ta powołuje się na CCL parser konwertuje danego CCL ZNAJDŹ zapytanie do RPN zapytanie, które mogą być przekazane do yaz_search () do pełnienia funkcji wyszukiwania.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_ccl_parse

Zwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym, pobiera tablicę wejście i zwraca nową tablicę z odwróconym porządkiem występowania elementów,
Kategoria: Funkcje > PHP


array_reverse()

Funkcja ta konfiguruje CCL parser zapytań do serwera z definicji z punktów dostępu (CCL kwalifikatorów) i mapowanie ich do RPN.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_search()

Przeszukuje tablicę pod kątem podanej wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_addinfo

Zwraca dodatkowe informacje o błędach na ostatni wniosek na serwerze.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_shift()

Usuwa pierwszą wartość parametru tablica i zwraca go skracając tą tablicę o jeden element przesuwając wszystkie pozostałe elementy w dół.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_slice()

Wycina kawałek tablicy, zwraca sekwencję elementów z tablicy tablica określony przez parametry przesunięcie i długość .
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 12/136 |Nastpna
12:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors