Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

JavaScript - Wartość bezwględna - Funkcja abs

Funkcja pobiera 3 argumenty: adres obrazka, maksymalną szerokość i wysokość, zwraca tablice zawierającą przeskalowane wartości.
Kategoria: Skrypty > JAVA


lstat

Wartość logiczna określająca, czy Flash Player powinien automatycznie przewijać wielo-liniowe pola tekstowe,
Kategoria: Funkcje > PHP


move_uploaded_file

Zbiera statystyki pliku lub dowiązania symbolicznego nazwanego przez nazwę_pliku . Ta funkcja jest identyczna do funkcji stat() z wyjątkiem tego, że jeśli parametr nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym, zwracany jest status dowiązania symbolicznego, a nie status pliku na które ono wskazuje.
Kategoria: Funkcje > PHP


readfile

Funkcja ta sprawdza czy na pewno plik określony przez nazwa_pliku jest prawidło uploadowanym plikiem (to znaczy, że został uploadowany przez PHPowy mechanizm uploadowania HTTP POST). Jeśli plik jest prawidłowy, to zostanie przeniesiony do nazwy pliku wskazanej przez przeznaczenie .
Kategoria: Funkcje > PHP


readlink

Zwraca liczbę odczytanych bajtów z pliku, Jeśli nastąpił błą, zwraca FALSE oraz wyświetlany jest komunikat błędu, chyba, żę funkcja została wywołana jako @readfile().
Kategoria: Funkcje > PHP


tempnam

readlink() jest tym samym co funkcja języka C readlink i zwraca ścieżkę linku symbolicznego lub FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


localtime

Tworzy plik z unikalną nazwą, prawami dostępu 06000, w określonym katalogu. Jeśli katalog nie isitnieje, funkcja może go wygenerować
Kategoria: Funkcje > PHP


hash_hmac

Funkcja localtime() zwraca tablicę identyczną do tej ze struktury zwracanej przez wywołanie identycznej funkcji w C.
Kategoria: Funkcje > PHP


Skalowanie wysokości i szerokości obrazu w odpowiednich proporcjach - PHP

Skrypt przedstawia funkcję obliczającą wartość bezwzględną z liczby jest ona napisana na wzór funkcji abs() z PHP
Kategoria: Skrypty > PHP


TextField mouseWheelEnabled [AS 2]

raw_output - jeśli TRUE funkcja zwróci dane w postaci binarnej, domyślnie FALSe Zwraca ciąg zawierający przeliczoną wiadomość jako małe znaki
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 128/136 |Nastpna
128:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors