Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

apc_define_constans()

Usuwa wszystkie zmienne z cache. Jej starszym odpowiednikiem jest: apc_clear_cache().
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_clunk()

Deklaruje zbiór generalnych zmiennych środowiskowych stałych. Do usunięcia tak wpisanych danych nie potrzebna jest funkcja usuwająca wszystkie informacje cache, ale nadpisanie ten sam zbiór, pustym zbiorem.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_delete()

Rozdziela przechowywane zmienne z pamięci cache.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_fetch()

Wczytuje zbiór stałych zmiennych z cache.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_load_constants()

Wyświetla informacje API o dostępnej lokalizacji pamięci. Zwraca tablicę znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_sma_info()

Deklaruje własną zmienną globalną. Zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Funkcje > PHP


apc_store()

Tworzy punkt, w którym skrypt się zatrzymuje, aby wznowić wykonywanie skryptu wystarczy nacisnąć ENTER.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_breakpoint()

Zwraca właściwy spis informacji w postaci tablicy array[].
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_callstack()

Zachowuje się dokładnie tak samo jak funkcja z PERL'a o nazwie Carp::cluckcalls. Definiuje własne ostrzeżenie. Przyjmuje dwa parametry, pierwszy to nazwa ostrzeżenia drugi to separator, domyślnie separatorem jest '<br />'.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_continue()

Restartuje interpreter, najczęściej wysyłany przez gniazdo. (socket) Zwraca TRUE lub FALSE.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 3/136 |Nastpna
3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors