Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

parse_str()

Analizuje łańcuch do zmiennych.
Kategoria: Funkcje > PHP


print()

Wyświetla ciag znaków na ekranie.
Kategoria: Funkcje > PHP


printf()

Wyświetla zformatowany ciag znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


quoted_printable_decode()

Konwersja wyświetlanego string'a na 8-bitowy ciąg.
Kategoria: Funkcje > PHP


quoted_printable_encode()

Odwrotność funkcji quoted_printable_decode().
Kategoria: Funkcje > PHP


quotemeta()

Zwraca wersję ze string, odwrotny ukośnik (\) przed każdym znakiem
Kategoria: Funkcje > PHP


rtrim()

Usuwa białe znaki z końca ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


setlocale()

Ustawia localne informacje.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::getElementsByTagName

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMNodeList zawierających elementy w danej nazwie znacznika.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::getElementsByTagNameNS

Zwraca DOMNodeList wszystkich elementów z danej lokalnej nazwy i URI przestrzeni nazw.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 32/136 |Nastpna
32:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors