Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

com_get_active_object

com_get_active_object () jest podobna do tworzenia nowej instancji obiektu COM, chyba, że będzie zwracać tylko obiekt do skryptu, jeśli obiekt jest już uruchomiony. Aplikacje OLE używają coś znanego jako Running Obiekt tabeli, aby umożliwić dobrze znane aplikacje, które mają być uruchomione tylko raz; funkcja ta naraża COM biblioteki funkcji GetActiveObject () aby uzyskać uchwyt na przykład działa.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_load

Informacja: Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool com_message_pump

Ta funkcja będzie czuwać do timeoutms milisekund, czy wiadomość dotrze do czasu w kolejce.
Kategoria: Funkcje > PHP


com_ propget

Ta funkcja jest aliasem dla: com_get().
Kategoria: Funkcje > PHP


com_ propput

Ta funkcja jest aliasem dla: com_set().
Kategoria: Funkcje > PHP


com_propset

Ta funkcja jest aliasem dla: com_set().
Kategoria: Funkcje > PHP


com_set

Ta funkcja nie istnieje w PHP 5; zamiast niej użyj składni obiektowej aby uzyskać dostęp do właściwości, lub aby wywołać metody.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_cast

Funkcja ta tworzy kopię wariantu, a następnie wykonuje wariantów oddanych do eksploatacji kopii danego typu przez typ.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::isFileFormat()

Sprawdza format archiwum pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::isValidPharFilename()

Zwraca czy podana nazwa pliku jest ważne phar pliku, który zostanie rozpoznany jako phar archiwum przez phar rozszerzenie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 66/136 |Nastpna
66:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors