Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

void printer_draw_chord

Funkcja zwraca tylko jeden akord.
Kategoria: Funkcje > PHP


void printer_draw_elipse

Funkcja zwraca elipsę
Kategoria: Funkcje > PHP


void printer_draw_line

Funkcja zwraca linie przy użyciu wybranych piór.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_draw_rectangle

Funkcja zwraca prostokąt.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_draw_roundrect

Funkcja zwraca prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_draw_text

Funkcja zwraca tekst w pozycji X, Y przy użyciu czcionki.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_end_page

Funkcja zamyka aktywną stronę w aktywnym dokumencie. Na przykład patrz printer_start_doc ().
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_get_option

Funkcja pobiera konfiguracje opcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_list

Funkcja wykrywa dostępne drukarki i ich zdolności.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_logical_fontheight

Funkcja oblicza logiczną wysokość czcionki.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 72/136 |Nastpna
72:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors